Trang chủ Thông tin công ty Chính sách nhân quyền chế độ nô lệ và buôn người

Chính sách nhân quyền
chế độ nô lệ và buôn người人権政策

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH

Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Plus Việt Nam sau đây được gọi là Công ty, cam kết tạo ra và duy trì môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp, tôn trọng và hỗ trợ việc cung cấp các quyền cơ bản về con người cho tất cả nhân viên của mình.

Để củng cố thêm điều này, Công ty nhấn mạnh việc nghiêm cấm tất cả các hình thức nô lệ và buôn người.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng cho các cá nhân và thực thể kinh doanh sau:

  1. Tất cả nhân viên của Công ty bao gồm người làm việc theo hợp đồng.
  2. Các cá nhân và tổ chức có hợp tác kinh doanh với Công ty trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu, vật tư cấu thành hoặc nhân công

ĐỊNH NGHĨA

Chính sách này áp dụng cho các cá nhân và thực thể kinh doanh sau:

  1. Công ty sẽ không sử dụng bất cứ hình thức lao động nô lệ, buôn người, cưỡng bức hoặc ép buộc ở bất cứ đâu cho bất kỳ mục đích nào.
  2. Công ty chịu trách nhiệm với những nhà cung cấp trực tiếp và nhà thầu về hỗ trợ quyền cơ bản của con người.
  3. Công ty yêu cầu những nhà cung cấp trực tiếp và nhà thầu đảm bảo các nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm phải tuân thủ theo điều luật có liên quan đến chế độ nô lệ và buôn người ở những quốc gia nơi mà họ đang thực hiện kinh doanh.
  4. Công ty có quyền đánh giá các nhà cung cấp và nhà thầu trong việc tuân thủ các điều luật về chế độ nô lệ và buôn người.
  5. Công ty cung cấp định hướng, chỉ đạo và huấn luyện trong việc tìm hiểu về chế độ buôn người và nô lệ đến tất cả nhân viên của công ty và cấp quản lý, những người chịu trách nhiệm trực tiếp đến quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt trong việc giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng sản phẩm.

 

Giám đốc nhà máy

KOMINE YOSHIO

Dec. 19. 2011

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh