Trang chủ File bìa còng Bìa còng Happy color

Bìa còng Happy color

Lever arch file Happy color
Thuận tiện cho việc tìm kiếm.

Thanh khóa hồ sơ với thao tác đơn giản.

Lưu trữ đền 500 tờ giấy A4.

84-V111
84-V112
84-V113
84-V114
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
Lever arch file F4S - 5cm
84-V111L.BlueW287xD50xH3371 / 20
84-V112L.GreenW287xD50xH3371 / 20
84-V113YellowW287xD50xH3371 / 20
84-V114PinkW287xD50xH3371 / 20
Lever arch file A4S - 5cm
84-V116L.BlueW287xD50xH3201 / 20
84-V117L.GreenW287xD50xH3201 / 20
84-V118YellowW287xD50xH3201 / 20
84-V119PinkW287xD50xH3201 / 20
Lever arch file F4S - 7cm
84-V101L.BlueW287xD70xH3371 / 50
84-V102L.GreenW287xD70xH3371 / 50
84-V103YellowW287xD70xH3371 / 50
84-V104PinkW287xD70xH3371 / 50
Lever arch file A4S - 7cm
84-V106L.BlueW287xD70xH3201 / 50
84-V107L.GreenW287xD70xH3201 / 50
84-V108YellowW287xD70xH3201 / 50
84-V109PinkW287xD70xH3201 / 50
Lever arch file F4S - 5cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V111(L.Blue)

84-V112(L.Green)

84-V113(L.Yellow)

84-V114(L.Pink)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD50xH337
Số lượng đóng gói1 / 20
Lever arch file A4S - 5cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V116(L.Blue)

84-V117(L.Green)

84-V118(Yellow)

84-V119(Pink)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD50xH320
Số lượng đóng gói1 / 20
Lever arch file F4S - 7cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V101(L.Blue)

84-V102(L.Green)

84-V103(Yellow)

84-V104(Pink)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD70xH337
Số lượng đóng gói1 / 50
Lever arch file A4S - 7cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V106(L.Blue)

84-V107(L.Green)

84-V108(Yellow)

84-V109(Pink)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD70xH320
Số lượng đóng gói1 / 50

Sản phẩm File bìa còng

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh