Trang chủ File bìa còng Bìa còng Standard

Bìa còng Standard

Lever arch file Standard
Tiết kiệm không gian và mang đến sự tiện nghi cho cả văn phòng.
84-V214
84-V204
84-V28
84-V215
84-V205
84-V216
84-V206
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
Lever arch file F4S - 5cm
84-V210BlueW287xD50xH3371 / 20
84-V211GreenW287xD50xH3371 / 20
84-V212RedW287xD50xH3371 / 20
Lever arch file A4S - 5cm
84-V214BlueW287xD50xH3201 / 20
84-V215GreenW287xD50xH3201 / 20
84-V216RedW287xD50xH3201 / 20
Lever arch file F4S - 7cm
84-V200BlueW287xD70xH3371 / 50
84-V201GreenW287xD70xH3371 / 50
84-V202RedW287xD70xH3371 / 50
Lever arch file A4S - 7cm
84-V204BlueW287xD70xH3201 / 50
84-V205GreenW287xD70xH3201 / 50
84-V206RedW287xD70xH3201 / 50
Lever arch file F4S - 9cm
84-V18BlueW287xD90xH3371 / 20
Lever arch file A4S - 9cm
84-V28BlueW287xD90xH3201 / 20
Lever arch file F4S - 5cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V210(Blue)

84-V211(Green)

84-V212(Red)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD50xH337
Số lượng đóng gói1 / 20
Lever arch file A4S - 5cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V214(Blue)

84-V215(Green)

84-V216(Red)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD50xH320
Số lượng đóng gói1 / 20
Lever arch file F4S - 7cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V200(Blue)

84-V201(Green)

84-V202(Red)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD70xH337
Số lượng đóng gói1 / 50
Lever arch file A4S - 7cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V204(Blue)

84-V205(Green)

84-V206(Red)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD70xH320
Số lượng đóng gói1 / 50
Lever arch file F4S - 9cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V18(Blue)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD90xH337
Số lượng đóng gói1 / 20
Lever arch file A4S - 9cm
Mã sản phẩm(Màu)

84-V28(Blue)

Kích thước ngoài (mm)
W287xD90xH320
Số lượng đóng gói1 / 20

Sản phẩm File bìa còng

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh