Trang chủ File bìa nhựa Bìa lỗ

Bìa lỗ

Refill clear file
Phương thức lưu hồ sơ nhanh, không cần bấm lỗ.

Phương thức lưu hồ sơ nhanh, không cần bấm lỗ.

Phân loạiMã Sản phẩmKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
10p-0.07mm
92-372AW230xH3021 / 10 / 100 / 1300
10p-0.05mm
92-372BW230xH3021 / 10 / 100 / 1700
10p-0.07mm
Mã sản phẩm

92-372A

Kích thước ngoài (mm)
W230xH302
Số lượng đóng gói1 / 10 / 100 / 1300
10p-0.05mm
Mã sản phẩm

92-372B

Kích thước ngoài (mm)
W230xH302
Số lượng đóng gói1 / 10 / 100 / 1700