Trang chủ File bìa nhựa Bìa nhựa

Bìa nhựa

Clear Holder
Màu sắc đa dạng, giúp bạn quản lý hồ sơ.

Độ trong suốt  cao cho bạn thấy nội dung rõ ràng.

Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
A4 - 0.2 mm
88-V11ClearW220 x D0.2 x H3101 / 10 / 600
F4 - 0.2 mm
88-V26ClearW220 x D0.2 x H3541 / 10 / 600
A4 - 0.15 mm
88-V20ClearW220 x D0.2 x H3101 / 100 / 600
F4 - 0.15 mm
88-V35ClearW220 x D0.2 x H3541 / 100 / 600
A4 - 0.2 mm
Mã sản phẩm(Màu)

88-V11(Clear)

Kích thước ngoài (mm)
W220 x D0.2 x H310
Số lượng đóng gói1 / 10 / 600
F4 - 0.2 mm
Mã sản phẩm(Màu)

88-V26(Clear)

Kích thước ngoài (mm)
W220 x D0.2 x H354
Số lượng đóng gói1 / 10 / 600
A4 - 0.15 mm
Mã sản phẩm(Màu)

88-V20(Clear)

Kích thước ngoài (mm)
W220 x D0.2 x H310
Số lượng đóng gói1 / 100 / 600
F4 - 0.15 mm
Mã sản phẩm(Màu)

88-V35(Clear)

Kích thước ngoài (mm)
W220 x D0.2 x H354
Số lượng đóng gói1 / 100 / 600