Trang chủ File bìa nhựa Bìa phân trang

Bìa phân trang

Index deveder
Sử dụng bìa phân trang để phân cách tài liệu.
Phân loạiMã Sản phẩmKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
6 sheets
85-V01W239xD0.2xH3071 / 100
12 sheets
85-V02W239xD0.2xH3071 / 50
6 sheets
Mã sản phẩm

85-V01

Kích thước ngoài (mm)
W239xD0.2xH307
Số lượng đóng gói1 / 100
12 sheets
Mã sản phẩm

85-V02

Kích thước ngoài (mm)
W239xD0.2xH307
Số lượng đóng gói1 / 50