Trang chủ File giấy Bìa giấy IF

Bìa giấy IF

Individual folder
Có những dòng in để ghi tựa cho hồ sơ.
87-095ND
87-096ND
87-097ND
87-098ND
87-099ND
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
A4 - E / 061IF
87-095NDBlueW311xD5xH2401 / 10 / 100
87-096NDGreenW311xD5xH2401 / 10 / 100
87-097NDYellowW311xD5xH2401 / 10 / 100
87-098NDPinkW311xD5xH2401 / 10 / 100
87-099NDGreyW311xD5xH2401 / 10 / 100
A4 - E / 061IF
Mã sản phẩm(Màu)

87-095ND(Blue)

87-096ND(Green)

87-097ND(Yellow)

87-098ND(Pink)

87-099ND(Grey)

Kích thước ngoài (mm)
W311xD5xH240
Số lượng đóng gói1 / 10 / 100

Sản phẩm File giấy