Trang chủ File giấy Hộp hồ sơ giấy A4-S

Hộp hồ sơ giấy A4-S

Box file A4-S
Sử dụng cho hồ sơ in dạng đứng, thiết kế chứa được 5 bìa hồ sơ giấy A4.

Truy tìm hồ sơ nhanh chóng và tiện lợi.

75-V75
75-V76
75-V77
75-V78
75-V79
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
Box File A4-E
75-V75BlueW260xD100xH3151 / 50
75-V76GreenW260xD100xH3151 / 50
75-V77YellowW260xD100xH3151 / 50
75-V78PinkW260xD100xH3151 / 50
75-V79GreyW260xD100xH3151 / 50
Box File A4-E
Mã sản phẩm(Màu)

75-V75(Blue)

75-V76(Green)

75-V77(Yellow)

75-V78(Pink)

75-V79(Grey)

Kích thước ngoài (mm)
W260xD100xH315
Số lượng đóng gói1 / 50

Sản phẩm File giấy