Trang chủ File giấy Túi giấy PF

Túi giấy PF

Portable folder
Phân loại hồ sơ theo tiêu đề và màu sắc giúp truy tìm nhanh chóng.

Với túi giấy PF, bạn có thể đựng được 200 tờ giấy A4.

87-135ND
87-136ND
87-137ND
87-138ND
87-139ND
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
A4 - E / 061PF
87-135NDBlueW311xD30xH2401 / 10 / 100
87-136NDGreenW311xD30xH2401 / 10 / 100
87-137NDYellowW311xD30xH2401 / 10 / 100
87-138NDPinkW311xD30xH2401 / 10 / 100
87-139NDGreyW311xD30xH2401 / 10 / 100
A4 - E / 061PF
Mã sản phẩm(Màu)

87-135ND(Blue)

87-136ND(Green)

87-137ND(Yellow)

87-138ND(Pink)

87-139ND(Grey)

Kích thước ngoài (mm)
W311xD30xH240
Số lượng đóng gói1 / 10 / 100

Sản phẩm File giấy