Trang chủ Thông tin công ty Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển沿革

1995
Nhận giấy phép đầu tư. Bắt đầu hoạt động trong xưởng sản xuất tạm thời.
Số lượng nhân viên: 15
Sản phẩm mới: ST-010FE
1996
Chuyển đến nhà xưởng hiện tại.
Sản phẩm mới: PS-10X, PS-10F, PS-10W, No.10 staples
1997
Thiết lập dây chuyền sản xuất băng xóa và bắt đầu hoạt động sản xuất.
1998
Nhận Chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản (TUV). Bắt đầu sản xuất đèn chiếu trực tiếp.
1999
Sản phẩm mới: WH-MINI, LETTER OPENER
2000
Được công nhận chứng chỉ ISO 9001:1994.
Sản phẩm mới: 3 WAY STAPLERS, FACTORY, TACKA STAPLE
2001
Xây dựng nhà kho trong khu vực sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất khẩu tăng cao.
Sản phẩm mới: TAPE GLUE, TEAM DEMIEMI
2002
Thực hiện hoạt động PIP.
Bắt đầu sản xuất PP files.
Sản phẩm mới: WH-MR, CLEAR FILE
2003
Được công nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
Sản phẩm mới: RAKUHIT, WH-PP
2004
Xây dựng nhà máy sản xuất thứ hai. Xây dựng tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng Toàn diện và Duy trì Năng suất Toàn diện. Bắt đầu sản xuất file giấy.
Sản phẩm mới: FLAT FILE, WH-PETIT, PP HOLDER
2005
Bắt đầu sản xuất sang thị trường Bắc Mỹ.
2006
Phát triển chiến lược thúc đẩy kinh doanh trong khu vực thị trường Việt Nam.
Sản phẩm mới: WH-SLIDE
2007
Sản phẩm mới: CAMOUFLAGE, LEVER ARCH FILE
2008
Xây dựng nhà máy thứ ba nhằm mở rộng sản xuất.
2009
Xây dựng nhà máy Nhơn Trạch (Giai đoạn 1). Dây chuyền sản xuất file gia tăng.
Phát triển nhiều mặt hàng văn phòng phẩm mới bằng kim loại.
2010
Nhà máy Nhơn Trạch bắt đầu hoạt động.
Phát triển sản phẩm tại thị trường các nước lân cận.
Được công nhận chứng chỉ ISO 9001:2008.
Sản phẩm mới: Security stamp
2011
Sản phẩm mới: Paper Clinch, Deco Rush, Whiper Rush
2012
Nhà máy thứ ba, nhà máy khuôn bắt đầu hoạt động tại Khu Công nghiệp Vietnam-Singapore II.
2013
Được công nhận chứng chỉ ISO 14001.
Sản phẩm mới: Name Card Holder
2014
Mở rộng diện tích nhà máy Nhơn Trạch lên 7,200m2 (Giai đoạn 2). Được công nhận chứng chỉ ISO 9001:2008.
Sản phẩm mới: Scissors, Tape Glue Hyper
2015
2018
Chứng nhận SA 8000:2014. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 & 14001 phiên bản 2015.
Sản phẩm mới: WHIPER-SWITCH

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh