Trang chủ Nhà máy / Văn phòng Văn phòng Hồ Chí Minh

Văn phòng Hồ Chí Minh ホーチミンオフィス

Hệ thống đại lý và bán hàng trên toàn quốc

Bộ phận kinh doanh

Bộ phận của chúng tôi phụ trách việc kinh doanh và phân phối sản phẩm PLUS đến các nhà phân phối và các đại lý bán hàng tại Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi là nắm bắt tình hình kinh doanh tại các đại lý, dự báo và lập nên các phương án, chính sách kinh doanh nhằm tạo ra sự khác biệt với sản phẩm của công ty khác. Ngoài ra, tôi cũng đang học hỏi thêm các kiến thức kinh doanh mới nhất để có thể chỉ đạo nhân viên một cách đúng đắn. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong vai trò của mình để có thể đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Bộ phận của chúng tôi phụ trách việc kinh doanh và phân phối sản phẩm PLUS đến các nhà phân phối và các đại lý bán hàng tại Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi là nắm bắt tình hình kinh doanh tại các đại lý, dự báo và lập nên các phương án, chính sách kinh doanh nhằm tạo ra sự khác biệt với sản phẩm của công ty khác. Ngoài ra, tôi cũng đang học hỏi thêm các kiến thức kinh doanh mới nhất để có thể chỉ đạo nhân viên một cách đúng đắn. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong vai trò của mình để có thể đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh