Kẹp từ

Magnetic clip
80-561ND
80-562ND
80-563ND
80-564ND
80-565ND
80-566ND
(Small size)
80-567ND
(Small size)
80-568ND
(Small size)
80-569ND
(Small size)
80-570ND
(Small size)
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
Big size
80-561NDBlueW43xD40xH251 / 10 / 180
80-562NDGreenW43xD40xH251 / 10 / 180
80-563NDYellowW43xD40xH251 / 10 / 180
80-564NDRedW43xD40xH251 / 10 / 180
80-565NDWhiteW43xD40xH251 / 10 / 180
Small size
80-566NDBlueW23xD20xH151 / 10 / 180
80-567NDGreenW23xD20xH151 / 10 / 180
80-568NDYellowW23xD20xH151 / 10 / 180
80-569NDRedW23xD20xH151 / 10 / 180
80-570NDWhiteW23xD20xH151 / 10 / 180
Big size
Mã sản phẩm(Màu)

80-561ND(Blue)

80-562ND(Green)

80-563ND(Yellow)

80-564ND(Red)

80-565ND(White)

Kích thước ngoài (mm)
W43xD40xH25
Số lượng đóng gói1 / 10 / 180
Small size
Mã sản phẩm(Màu)

80-566ND(Blue)

80-567ND(Green)

80-568ND(Yellow)

80-569ND(Red)

80-570ND(White)

Kích thước ngoài (mm)
W23xD20xH15
Số lượng đóng gói1 / 10 / 180

Sản phẩm Sản phẩm kim loại

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh