Trang chủ File bìa nhựa Bìa nhiều lá Happy Color

Bìa nhiều lá Happy Color

Clear file Happy Color
File tiện dụng với nhiều mẫu mã đa dạng.
Dễ dàng nhìn thấy phần bên trong với các túi đựng được thiết kế đặc biệt.
(20 pockets)
(40 pockets)
(60 pockets)
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
20
82-V051BlueW240xD10xH3071 / 50
82-V052L.GreenW240xD10xH3071 / 50
82-V053PinkW240xD10xH3071 / 50
82-V054BlackW240xD10xH3071 / 50
82-V055GreenW240xD10xH3071 / 50
82-V056ClearW240xD10xH3071 / 50
40
82-V091BlueW240xD15xH3071 / 20
82-V092L.GreenW240xD15xH3071 / 20
82-V093PinkW240xD15xH3071 / 20
82-V094BlackW240xD15xH3071 / 20
82-V095GreenW240xD15xH3071 / 20
82-V096ClearW240xD15xH3071 / 20
60
82-V111BlueW240xD25xH3071 / 10
82-V112L.GreenW240xD25xH3071 / 10
82-V113PinkW240xD25xH3071 / 10
82-V114BlackW240xD25xH3071 / 10
82-V115GreenW240xD25xH3071 / 10
82-V116ClearW240xD25xH3071 / 10
10
88-V301NDBlueW240xD10xH3071 / 10
20
88-V311NDBlueW240xD15xH3071 / 10
40
88-V321NDBlueW240xD25xH3071 / 10
60
88-V331NDBlueW240xD35xH3071 / 10
80
88-V450NDGreyW240xD50xH3071 / 10
88-V451NDNavyW240xD50xH3071 / 10
20
Mã sản phẩm(Màu)

82-V051(Blue)

82-V052(L.Green)

82-V053(Pink)

82-V054(Black)

82-V055(Green)

82-V056(Clear)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD10xH307
Số lượng đóng gói1 / 50
40
Mã sản phẩm(Màu)

82-V091(Blue)

82-V092(L.Green)

82-V093(Pink)

82-V094(Black)

82-V095(Green)

82-V096(Clear)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD15xH307
Số lượng đóng gói1 / 20
60
Mã sản phẩm(Màu)

82-V111(Blue)

82-V112(L.Green)

82-V113(Pink)

82-V114(Black)

82-V115(Green)

82-V116(Clear)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD25xH307
Số lượng đóng gói1 / 10
10
Mã sản phẩm(Màu)

88-V301ND(Blue)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD10xH307
Số lượng đóng gói1 / 10
20
Mã sản phẩm(Màu)

88-V311ND(Blue)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD15xH307
Số lượng đóng gói1 / 10
40
Mã sản phẩm(Màu)

88-V321ND(Blue)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD25xH307
Số lượng đóng gói1 / 10
60
Mã sản phẩm(Màu)

88-V331ND(Blue)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD35xH307
Số lượng đóng gói1 / 10
80
Mã sản phẩm(Màu)

88-V450ND(Grey)

88-V451ND(Navy)

Kích thước ngoài (mm)
W240xD50xH307
Số lượng đóng gói1 / 10