Trang chủ File bìa nhựa Sổ lưu danh thiếp

Sổ lưu danh thiếp

Name card holder
Với nhiều kích thước và màu sắc đa dạng.

Với nhiều kích thước với màu sắc đa dạng

Công nghệ mới (3 lớp) giúp lưu danh thiếp từ cả 2 mặt.

82-V265C (A5 - 120 túi)
82-V266C (A5 - 120 túi)
82-V267C (A5 - 120 túi)
82-V268C (A5 - 120 túi)
82-V269C (A5 - 120 túi)
82-V270C (A5 - 120 túi)
 
82-V271C (A5 - 240 túi)
82-V272C (A5 - 240 túi)
82-V273C (A5 - 240 túi)
82-V274C (A5 - 240 túi)
82-V275C (A5 - 240 túi)
82-V276C (A5 - 240 túi)
 
82-V280C (A5 - 200 túi)
82-V281C (A5 - 200 túi)
82-V282C (A5 - 200 túi)
82-V283C (A5 - 200 túi)
82-V284C (A5 - 200 túi)
82-V285C (A5 - 200 túi)
 
82-V290C (A5 - 400 túi)
82-V291C (A5 - 400 túi)
82-V292C (A5 - 400 túi)
82-V293C (A5 - 400 túi)
82-V294C (A5 - 400 túi)
82-V295C (A5 - 400 túi)
 
Phân loạiMã Sản phẩmMàuKích thước ngoài (mm)Số lượng đóng gói
Name card A5 - 120P
82-V265CBlueW116xD15xH1921 / 100
82-V266CL.GreenW116xD15xH1921 / 100
82-V267CPinkW116xD15xH1921 / 100
82-V268CBlackW116xD15xH1921 / 100
82-V269CGreenW116xD15xH1921 / 100
82-V270CClearW116xD15xH1921 / 100
Name card A5 - 240P
82-V271CBlueW116xD30xH1921 / 40
82-V272CL.GreenW116xD30xH1921 / 40
82-V273CPinkW116xD30xH1921 / 40
82-V274CBlackW116xD30xH1921 / 40
82-V275CGreenW116xD30xH1921 / 40
82-V276CClearW116xD30xH1921 / 40
Name card A5 - 200P
82-V280CBlueW240xD10xH3071 / 50
82-V281CL.GreenW240xD10xH3071 / 50
82-V282CPinkW240xD10xH3071 / 50
82-V283CBlackW240xD10xH3071 / 50
82-V284CGreenW240xD10xH3071 / 50
82-V285CClearW240xD10xH3071 / 50
Name card A5 - 400P
82-V290CBlueW240xD15xH3071 / 20
82-V291CL.GreenW240xD15xH3071 / 20
82-V292CPinkW240xD15xH3071 / 20
82-V293CBlackW240xD15xH3071 / 20
82-V294CGreenW240xD15xH3071 / 20
82-V295CClearW240xD15xH3071 / 20
Name card A5 - 120P
Mã sản phẩm(Màu)

82-V265C(Blue)

82-V266C(L.Green)

82-V267C(Pink)

82-V268C(Black)

82-V269C(Green)

82-V270C(Clear)

Kích thước ngoài (mm)W116xD15xH192
Số lượng đóng gói1 / 100
Name card A5 - 240P
Mã sản phẩm(Màu)

82-V271C(Blue)

82-V272C(L.Green)

82-V273C(Pink)

82-V274C(Black)

82-V275C(Green)

82-V276C(Clear)

Kích thước ngoài (mm)W116xD30xH192
Số lượng đóng gói1 / 40
Name card A5 - 200P
Mã sản phẩm(Màu)

82-V280C(Blue)

82-V281C(L.Green)

82-V282C(Pink)

82-V283C(Black)

82-V284C(Green)

82-V285C(Clear)

Kích thước ngoài (mm)W240xD10xH307
Số lượng đóng gói1 / 50
Name card A5 - 400P
Mã sản phẩm(Màu)

82-V290C(Blue)

82-V291C(L.Green)

82-V292C(Pink)

82-V293C(Black)

82-V294C(Green)

82-V295C(Clear)

Kích thước ngoài (mm)W240xD15xH307
Số lượng đóng gói1 / 20

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh